Szanowni członkowie Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Sędziów!

Z dniem 25 maja 2018 roku kończą się postanowienia przejściowe nowego RODO.

Nowe uregulowania RODO dotyczą także naszej komunikacji mailowej z wami.

Członków obowiązują następujące zasady:

Przechowywane są wyłącznie Państwa dane, przekazane nam w związku z przystąpieniem lub w ramach członkowstwa jak nazwisko i imię , adres, nr telefonu, adres mailowy oraz ewentualnie  zawód oraz dane bankowe w przypadku udzielonego polecenia zapłaty składek.

Dane te powierzono nam w ramach realizacji naszych celów statutowych, abyśmy my, Zarząd Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Sędziów, mogli się z Państwem jako członkami skontaktować, przesłać Państwu informacje, dla potrzeb administracyjnych oraz dla obciążenia rachunku dla pobrania składki członkowskiej.

Udzieloną zgodę mogą Państwo odwołać w każdej chwili, o ile to jest do pogodzenia z warunkami członkowstwa w Stowarzyszeniu.    

Dane są przechowywane wyłącznie przez Przewodniczącego lub członka Zarządu, któremu powierzono zarządzanie członkowstwem, a dane -włącznie z danymi bankowymi -przez skarbnika.

Zapewniamy, że do tych danych żadna osoba trzecia nie ma dostępu.

Gwarantujemy Państwu, że Państwa dane są używane wyłącznie do wymienionych celów i bez Państwa wyraźnej zgody nie zostaną przekazane osobom trzecim.

Serdeczne pozdrowienia

 

Thomas Guddat

Przewodniczący NPSS