Jak doszło do założenia Niemiecko – Polskiego Stowarzyszenia Sędziów?

Nowy Związek Sędziów, do którego celów należy przekraczająca granice państw wymiana poglądów, od 1988 roku próbował nawiązać kontakty z polskim wymiarem sprawiedliwości. Od tego czasu odbywają się wspólne spotkania i zjazdy, na przemian w Polsce i w Niemczech, przyczyniające się do długotrwałego porozumienia.

 Z inspiracji Nowego Związku Sędziów polscy koledzy zorganizowali się w niezależnym związku sędziów – Stowarzyszeniu IUSTITIA. Z tymże stowarzyszeniem utrzymywano dalsze kontakty, po niemieckiej stronie głównie przez saksoński oddział Nowego Związku Sędziów.

Niemiecko – Polskie Stowarzyszenie Sędziów zostało założone w 2006 roku. Stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich sędziów oraz prokuratorów, którzy zgadzają się z jego celami. Opłata członkowska wynosi aktualnie 5 € miesięcznie, dla polskich członków 2.5 €.

 Dzięki Niemiecko – Polskiemu Stowarzyszeniu Sędziów stworzone zostały nowe ramy organizacyjne, by rozszerzać możliwość spotkań polskich i niemieckich uczestników, niezależnie od ich przynależności do związków zawodowych oraz by usprawniać przepływ informacji i różnych form wymiany.

 

Formularz czlonkostwa