Jak doszło do założenia Niemiecko – Polskiego Stowarzyszenia Sędziów?

Od 1988 roku sędziowie z Niemiec próbowałi nawiązać kontakty z polskim wymiarem sprawiedliwości. Z inspiracji sędziów z Niemiec polscy koledzy zorganizowali się w niezależnym związku sędziów – Stowarzyszeniu IUSTITIA. Z tymże stowarzyszeniem utrzymywano dalsze kontakty, po niemieckiej stronie głównie przez saksoński oddział Nowego Związku Sędziów.

Niemiecko – Polskie Stowarzyszenie Sędziów (DPRV) zostało założone w 2006 roku.

 Dzięki Niemiecko – Polskiemu Stowarzyszeniu Sędziów stworzone powstały nowe ramy organizacyjne, by rozszerzać możliwość spotkań polskich i niemieckich uczestników, niezależnie od ich przynależności do związków zawodowych oraz by usprawniać przepływ informacji i różnych form wymiany. 

Od tego czasu odbywają się wspólne spotkania i zjazdy, na przemian w Polsce i w Niemczech, przyczyniające się do długotrwałego porozumienia. Członkowie pochodzą z  Niemiec i Polski.

W kilku przypadkach DPRV interweniował, gdy istniało zagrożenie, że niezależność sądownictwa zostanie naruszona.

Cele Niemiecko – Polskiego Stowarzyszenia Sędziów:

W tym duchu Niemiecko – Polskie Stowarzyszenie Sędziów stawiło sobie jako cel:

- wspieranie obopólnego zrozumienia systemów prawnych w Polsce i w Niemczech,

- przyczynianie się do ujednolicania systemów prawnych w ramach Unii Europejskiej,

- wzmacnianie niezależności sędziowskiej poprzez wzajemną pomoc,

- przyczynianie się do porozumienia między Niemcami a Polakami poprzez osobiste kontakty

- przekazywanie informacji o rozwoju ustawodawstwa, orzecznictwa i wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

Cele te powinny zostać osiągnięte przede wszystkim poprzez wspólne spotkania i zjazdy, dostępne zasadniczo dla każdego. Przewidywana jest współpraca z innymi organizacjami. m.in. z Niemiecko – Polskim Związkiem Prawników i z odziałami IUSTITII. Planowane są ponadto regularne informacje na temat nowych zjawisk w Polsce za pomocą biuletynów oraz informacji na stronę internetową.

Niemiecko – Polskie Stowarzyszenie Sędziów działa wyłącznie w celach bezpośredniej użyteczności publicznej w znaczeniu §51 i n. niemieckiej ustawy podatkowej. Członkiem związku może zostać każdy, kto jest sędzią lub prokuratorem (także emerytowanym). Natomiast członkiem wspierającym może zostać każdy, kto popiera cele Związku (opłata min. 3 €  miesięcznie).